Giới thiệu

Trường mầm non Cổ Linh là trường nằm ở khu vực phía bắc của trung tâm huyên Pác Nặm  thuộc vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh chủ yếu là con em các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao. Một số học sinh nhận thức còn chậm, chưa có ý thức ham học, ham hiểu biết, bên cạnh đó là sự quan tâm của gia đình còn chưa đầy đủ do điều kiện kinh tế, do nhận thức còn hạn chế. Cơ sở vật chất của nhà trường còn học nhờ, học tạm, điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, trường đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, phương pháp dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh. trong 7 năm qua, nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ năm học, mang lại nhiều thay đổi tích cực, kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động giáo dục.

Trong những năm học qua Trường Mâm non xã Cổ Linh luôn xác định nhiệm vụ tổ chức và quản lý nhà trường là một khâu quan trọng, quyết định hiệu quả và chất lượng giáo dục của nhà trường.Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường Mầm non phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên dưới sự lãnh đạo của chi Bộ Đảng. Đẩy mạnh hoạt động của hội đồng  trường, Hội đồng thi đua khen thương, Hội đồng tư vấn nhằm hỗ trợ tốt hoạt động giáo dục trong nhà trường.Tăng cường tổ khối chuyên môn trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tự  bồi dưỡng chuyên môn kiểm tra đánh giá.
Từng bước cải tiến lề lối làm việc của các thành viên trong nhà trường. Chú trọng công tác thông tin, báo cáo của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý trẻ.
Tuy nhiên, chưa thực hiện tốt công tác cho trẻ tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hóa địa phương hoặc mời nghệ nhân ở địa phương, hướng dẫn trẻ làm đồ chơi dân gian. Hoạt động kiểm tra đánh của tổ văn phòng và các tổ chuyên môn có lúc còn nể nang chưa thực sự khách quan trong ở một số trường hợp.