Liên hệ

Trường Mầm Non Cổ Linh

Địa chỉ: Xã Cổ Linh – Pác Nặm – Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bùi Thanh Thảo

Điện thoại: 0978085084
Email: c0colinh.pgdpacnam@backan.edu.vn